Phó chủ nhiệm văn phòng quốc hội CSVN song ca “Thành phố buồn” với ca sĩ “ngụy”

Thân Đức Nam, đại gia bất động sản, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội  CSVN song ca “Thành phố buồn” với ca sĩ “ngụy” Chế Linh

Bài Khác