Bãi Tư Chính: Diễn biến mới khi Hải dương 8 quay lại biển Việt Nam

Bãi Tư Chính: Diễn biến mới khi Hải dương 8 quay lại biển Việt Nam

.

Tàu Hải dương 8 đã quay lại từ hôm 13/8, nhưng ba ngày sau, Bộ Ngoại giao và báo chí VN mới lên tiếng. Chuyện gì có thể xảy ra tiếp theo?

Nguồn: BBC

Bài Khác