Sông Colorado – Nguồn nước quan trọng của miền Nam California

Sông Colorado – Nguồn nước quan trọng của miền Nam California

.

Sông Colorado cung cấp 25% lượng nước mà 19 triệu người dân miền Nam California sử dụng, thông qua “Hệ thống dẫn nước sông Colorado”.

Trải dài 1,440 dặm từ Wyoming đến Vịnh California, sông Colorado là 1 trong những nguồn nước chính của miền Nam California, cung cấp hàng trăm tỷ gallon 1 năm. Khoảng 25% lượng nước mà 19 triệu người dân miền Nam California sử dụng được lấy từ con sông này.

Nguồn: Người Việt

Bài Khác