Tam giác Tư Chính, Địa Chính và Thương Chiến (1-4)

Tam giác Tư Chính, Địa Chính và Thương Chiến (1-4)

.

Việt Nam bị kẹt ở hai góc: Hoa Kỳ dọa thương chiến, Trung Cộng lấn ngoài biển. Nền kinh tế quá lệ thuộc vào xứ láng giềng đầy tham vọng có lối thoát là thị trường Mỹ, nhưng nền địa chính, geopolitics, dưới chân Trung Cộng vẫn là mối nguy truyền thống. Trong vùng tam giác đó, Việt Nam nên xoay trở cách nào để giữ được nền độc lập?

(1/4) 

(2/4) 

(3/4) 

(4/4) 

Nguồn: Người Việt

Bài Khác