Cô Chín, cựu “Biệt động Sài Gòn” mắng: Chính quyền ăn cướp của dân

Cô Chín, cựu “Biệt động Sài Gòn” mắng: Chính quyền ăn cướp của dân

.

Bà Trần thị kim Phượng, 80 tuổi ở thôn Mỹ Sơn xã Tam Anh Nam,Núi Thành, Quảng Nam.
Cựu biệt động Sài Gòn bí danh Cô Chín. Huân chương khẳng chiến hạng 3.

Nguồn: FB Phạm Quốc Phương

Bài Khác