Phát biểu của 2 vị Linh mục tại buổi gặp đoàn BNG Mỹ hôm 13-5-2019

Phát biểu của LM Nguyễn Duy Tân và LM Lê Xuân Lộc tại buổi gặp với đoàn Bộ Ngoại Giao Mỹ ngày 13-5-2019

.

Nguồn: AMENtv

Bài Khác