Tưởng Niệm Quốc Hận 30/4 lần thứ 44 tại London, Anh quốc

Tưởng Niệm Quốc Hận 30/4 lần thứ 44 tại London, Anh quốc 

.

Cộng đồng Người Việt tỵ nạn Cộng sản tại Vương Quốc Anh tổ chức biểu tình tưởng niệm Ngày Quốc Hận 30/4 lần thứ 44 (4/2019).

Bài Khác