Trung Quốc đưa hình ảnh thảm sát Gạc Ma vào video tuyên truyền

Trung Quốc đưa hình ảnh thảm sát Gạc Ma vào video tuyên truyền 

.

Nguồn: VOA

Bài Khác