Blogger Trương Duy Nhất mất tính trong lúc xin tỵ nạn chính trị tại Thái Lan

Blogger Trương Duy Nhất mất tính trong lúc xin tỵ nạn chính trị tại Thái Lan

.

Nguồn: VOA

Bài Khác