Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ

Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ

.

Hòa thượng Thích Quảng Độ (sinh ngày 27 tháng 11 năm 1928) là Tăng thống của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất từ ngày 17 tháng 8 năm 2008 và là một nhân vật bất đồng chính kiến Việt Nam vì các hoạt đồng đấu tranh nhân quyền. Ông là người được trao Giải tưởng niệm Thorolf Rafto năm 2006 và được đề cử cho giải Nobel Hòa bình nhiều lần. (Nguồn: Wikipedia – VN)

Nguồn: VOA

Bài Khác