Di huấn của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ (tháng 4/2019)

Di huấn của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ (tháng 4/2019) . . Từ chùa Từ Hiếu, quận 8, Sài Gòn, Đức đệ ngũ Tăng thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ đã phát đi di huấn cuối đời của ngài. Được biết, bản di huấn của Đức đệ ngũ Tăng…

Xem Tiếp >>>>